اصفهان - خیابان آمادگاه - طبقه فوقانی بانک ملت

 09134838900 - 09135554268

سبزی کوکو سبزی شامل:شوید، جعفری، گشنیز، تره میباشد.
نکته1:در صورت امکان از سیر تازه نیز استفاده شود.
نکته2:يك كيلو گرم سبزي تازه پاك شده معادل 50 گرم سبزي خشك است . در نتيجه اگر در دستوري نوشته بود سبزي يك كيلو گرم و شما از سبزي خشك استفاده ميكنيد در نظر داشته باشيد كه 50 گرم سبزي خشك = يك كيلو گرم سبزي تازه .

بسته به نوع سبزی به طور متوسط از هر20کیلو گرم سبزی تازه یک کیلوگرم سبزی خشک بدست می آید و یک بسته 100گرمی سبزی خشک معادل 2کیلوگرم سبزی تازه است.
1.سبزی قرمه سبزی شامل:جعفری، تره، اسفناج، گشنیز، شنبلیله.
نکته1:می توان بجای اسفناج از برگ چغندر استفاده کرد.
نکته2:می توان بسته به نوع سلیقه از شوید هم استفاده کرد.

سبزی کوفته شامل:جعفری، تره، اسفناج، گشنیز میشود.
نکته1:در صورت امکان از سیر تازه نیز استفاده شود.
نکته2:در صورت تمایل به استفاده از سایر سبزیجات در دلمه تان میتوانید آنرا بصورت جداگانه اضافه نمایید.
(سبزیجات خشک بصورت تکی نیز در شرکت سپهر سروش آسیا عرضه میگردند.)                                                                                

سبزی سوپ شامل:جعفری و گشنیز میشود.
نکته1:در صورت تمایل به استفاده از سایر سبزیجات همچون اسفناج در سوپ تان میتوانید آنرا بصورت جداگانه اضافه نمایید.
(سبزیجات خشک بصورت تکی در شرکت سپهر سروش آسیا عرضه میگردند.)                                                                                                                                                      

سبزی دلمه شامل:جعفری، تره، گشنیز، اسفناج می باشد.
نکته1: در صورت امکان از سیر تازه نیز استفاده شود.
نکته2:در صورت تمایل به استفاده از سایر سبزیجات همچون شوید در دلمه تان میتوانید آنرا بصورت جداگانه اضافه نمایید.(سبزیجات خشک بصورت تکی نیز در شرکت سپهر سروش آسیا عرضه میگردند.)

مقالات دیگر...

  1. سبزی پلو
  2. آش رشته